Kişisel Site

Domates Gübreleme Programı

domates
Domateste gübrelemede, gübre seçiminde çok farklı olasılıklar bulunmaktadır. Tarla koşullarında granüller özel bitki besin maddelerinin suda çözünür özel bitki besin maddeleri ile birlikte uygulanması ya da tüm bu kombinasyonların yaprak uygulamaları için özel bitki besin maddeleri ile uygulamaları olarak yapılabilmektedir.   Seçim aşağıdaki kıstaslara göre belirlenecektir: Yetiştiricilik tipi Ekonomik olması (gider/kar) Gübreye ulaşılabilirlik Ürün ve kullanımı hakkında genel bilgi ...
5 Haziran 2013
admin
3.510 Görüntülenme

Zeytinde Gübreleme Programı

zytn_gbr23
Zeytin ağaçları için uygulanacak gübreleme programları fidan dikimi ile başlayıp yıllara dağılarak devam etmektedir. Azotlu gübrelerin 1/3 miktarının sonbaharda, 2/3 miktarının ilkbaharda verilmesi tavsiye edilse de bir defada Mart ayında verilmesi mümkündür. Fosforlu ve Potasyumlu gübrelerin Şubat ve Mart ortalarına kadar verilmesi gerekir. Zeytin ağaçlarının değişik karakterdeki topraklara rahatlıkla adapte oldukları bilinmektedir. Yine de bazı gıdaların noksanlıkları söz konusu olabilir. Bu nedenle, öze...
6 Şubat 2013
admin
2.228 Görüntülenme

Elma’da Yaprak Gübreleme

elma2
Elmada yaprak gübrelemesi taban(toprak) gübrelemenin alternatifi değil, tamamlayıcısısı olduğu bilinmelidir. Yapraktan gübrelemenin en büyük faydalarından biride toprağa uygulanan gübrelerin içerisinde olmayan veya yetersiz olan mikro elementlerin bitkiye verilmesi ve topraktan uygulamalarda toprak kolloidleri tarafından tutularak alınamayan bitki besin elementlerinin takviyesidir. Yüksek pH,KİREÇ,AŞIRI NEM,uygun olmayan TOPRAK YAPISI vb. nedenlerden dolayı tarımsal üretimde önemli sorunlardan olan mikro element noksan...
6 Şubat 2013
admin
1.680 Görüntülenme

Gübreleme Hakkında Kısa Bilgi Notu

gubreleme-tip
Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da genellikle yeteri kadar bulunmamaktadır. Gerek ürünler beslenmek için gerekse toprak içinde sızan sular önemli miktarda besin maddelerini topraktan uzaklaştırır. Bunun sonucu topraklar fakir düşer, bitkiler yeterince besleyemez hale gelir. Bu nedenlerle aynı topraktan sürekli bir şekilde iyi ürün almak için o toprağa eksik o...
25 Ocak 2013
admin
1.265 Görüntülenme

GÜBRELEME NE ZAMAN YAPILIR?

gubreleme
Besin maddeleri ihtiyacı büyümenin bazı dönemlerinde artar. Bazı dönemlerde aynı miktarda besin maddesi verilmesi gelişmeyi büyük ölçüde etkilerken bazende zararlı olabilir. Gelişmenin başlangıcında Azot gübresi ne kadar etkinse, çiçeklenme safhasında ve geç devrelerde o kadar yararsızdır. Sonbaharda dokuların sertleşme ve odunlaşmasını engellediği için dona karşı hassasiyeti fazlalaştırır. Doğal gübreler genellikle dikimden ve ekimden önce verilir. İnorganik gübreler, etkisi çabuk alınanlar için...
25 Ocak 2013
admin
1.302 Görüntülenme

Organik Gübre Nedir?

og
Organik gübre; Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış bir üründür. Organik Gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, sentetik gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araçt...
29 Aralık 2012
admin
955 Görüntülenme

GÜBRE VE GÜBRELEME

gubre
Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanısıra bitkiyi besleyici, üretimi artırıcı çarelere de başvurmak gerekir. Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleriyle alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa, toprağa bitki besin maddeleri verilmesi gerekir. Top...
8 Aralık 2012
admin
1.058 Görüntülenme